ReadyPlanet.com
bulletรับ-ส่งเอกสาร
bulletส่งสินค้า
bulletรับเช็ค-วางบิล
bulletเน้นคุณภาพงาน
รับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ article

            

บริการแบบข้ามวัน

รับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ในเขตกรุงเทพฯ,ปริมณฑลรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

 • รับงานวันนี้  จัดส่งวันถัดไป คืนงานในวันถัดไป
 • ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่กำหนดน้ำหนักสินค้า 0.01 - 5.0 กิโลกรัม 

    

บริการแบบวันเดียว 

 • งานด่วนรับงานก่อน 11:00 น.  ส่งงานภายใน 17:00 น.
 • ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่กำหนดน้ำหนักสินค้า 0.01 - 5.0 กิโลกรัม 
 • กรณีมีงานคืนภายในวันนั้น
 • กรณีคืนเอกสารในวันถัดไป
 • กรณีรอเกิน 15 นาที
 
 
  บริการแบบด่วน 
 • งานด่วนรับ-ส่งงานภายใน 3 ชั่วโมง
 • ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่กำหนด น้ำหนักสินค้า 0.01 - 5.0 กิโลกรัม 
 • กรณีมีงานคืนภายในวันนั้น
 • กรณีคืนเอกสารในวันถัดไป
 • กรณีรอเกิน 15 นาที

 

 

 
รับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์