ReadyPlanet.com
bulletรับ-ส่งเอกสาร
bulletส่งสินค้า
bulletรับเช็ค-วางบิล
bulletเน้นคุณภาพงาน
ส่งสินค้าพร้อมสถานที่จัดเก็บ article

   บริการรับ-ส่งสินค้าพร้อมสถานที่จัดเก็บสินค้า

รับ-ส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ  พร้อมสถานที่จัดเก็บสินค้าขนาดย่อม
ทางบริษัทฯ มีประสบการณ์จัดส่งสินค้าที่โฆษณาทางทีวี, แคตตาล็อค  มีระบบการจัดส่งสินค้าพร้อมเก็บเงินค่าสินค้าหรือชำระผ่านบัตรเครดิต, การติดต่อลูกค้า,  การทำรายงาน  การคืนสินค้า

บริการแพ็คสินค้าติดสติกเกอร์จัดส่งที่ไปรษณีย์หรือจัดส่งโดยพนักงาน

 

 หากเรียกใช้บริการจำนวนมาก

คิดค่าขนส่งในอัตราพิเศษ
ส่งสินค้า

พร้อมสถานที่จัดเก็บสินค้า article