ReadyPlanet.com
bulletรับ-ส่งเอกสาร
bulletส่งสินค้า
bulletรับเช็ค-วางบิล
bulletเน้นคุณภาพงาน
สินค้าหรือบริการที่ 2 article

 

 

 

หากท่านถนัดผลิตและขายงานแต่ไม่ถนัดเรื่องรับเช็ค - วางบิล  ให้เราช่วยคุณดูแลเรื่องการวางบิล - รับเช็ค

  • ติดต่อลูกค้าตั้งแต่เรื่องเอกสาร  จัดทำโปรแกรมของลูกค้าแต่ละราย
  • แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนด
  • ไปวางบิลและรับเช็คตามวันที่กำหนด
  • นำเช็คเข้าธนาคาร
  • คืนเอกสารให้ลูกค้าเป็นชุด

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บริการดูแลงานรับเช็ค-วางบิลทั้งระบบสำหรับธุรกิจ sme

สินค้าหรือบริการที่ 3 article