ReadyPlanet.com
bulletรับ-ส่งเอกสาร
bulletส่งสินค้า
bulletรับเช็ค-วางบิล
bulletเน้นคุณภาพงาน
นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพราะเราทราบดีว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญ ดังนั้นเราขอยืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านดังต่อไปนี้

  * เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ยกเว้น
      - คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกับท่าน เช่น ธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงิน
      - หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของกระบวนการทางกฎหมาย
      - บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ทางเราได้รับการอนุญาตจากท่าน
    * เราอาจมีการส่งข่าวสารที่คิดว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ในภายหลัง
    * หากท่านประสงค์จะแจ้งยกเลิกข่าวสาร, ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน สามารถส่งอีเมลแจ้งมาได้ที่ edsbkk@yahoo.com, edsbkk@hotmail.com.